Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

เปิดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยโรงเรียนดวงวิภา  ได้เปิดสอนพิเศษวันเสาร์
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเริ่มสอน
ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563  เวลา  08.30-15.00  น.
เพื่อเรียนเสริมทักษะความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการ
ให้มากขึ้น เกิดความแม่นยำและเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยมีกิจกรรมที่เปิดสอนดังนี้
1. วิชาการ (ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์) Academic Review
ชั้นป.1-4 เวลา 08.30-12.00 น. ราคา 3,000 บาท

2. เน้นติวเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1 (5 วิชาหลัก)
โดยทีมอาจารย์มืออาชีพ จากโรงเรียนมัธยมชื่อดังได้ผล 100%
ชั้นป.5-6 เวลา 08.30-12.00 น. ราคา 3,000 บาท

3. Math/Science/English (โดยครูชาวต่างชาติ)
ป.1-6 เวลา 12.30-15.00 น. ราคา 3,500 บาท

4. ว่ายน้ำ Swimming(กลุ่ม 4 คน) ป.1-6 ราคา 1,700 บาท

5. ว่ายน้ำ Swimming(เดี่ยว) ป.1-6 ราคา 2,000 บาท

6. นาฏศิลป์ Thai Dancing ป.1-6 ราคา 2,000 บาท

7. ฟุตซอล Futsal (ขั้นพื้นฐาน) ป.1-6 ราคม 2,000 บาท

**หมายเหตุ**
1. ถ้าเลือกชำระ 2 โปรแกรม คือ 1กับ3 และ 2กับ3
จะได้รับส่วนลดทันที 600 บาท
2. ถ้าเลือกชำระพิเศษโปรแกรมที่ 1-3 ทั้งปี (ภาคเรียนที่ 1และ2)
จะได้รับส่วนลดทันที 600 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดส่งใบตอบรับ
มาที่ครูประจำชั้นหรือธุรการภายในวันที่  20  สิงหาคม  2563
หรือโทร.  02-416-0957-60 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
(เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทุกกิจกรรม)