Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

อบรมวิธีการหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น

โรงเรียนดวงวิภาเล็งเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของนักเรียน ได้เชิญวิทยากรหน่วยงานดับเพลิงเขตบางขุนเทียนและเจ้าหน้าตำรวจเขตบางขุนเทียนมาอบรมบุคคลากรของโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559