Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ภาษาไทย ป.2 เทอม 1

1.1 เรื่อง โรงเรียนต้นไม้ 1.2 เรื่อง ต้นไม้พูดได้
1.3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ ก กา 1.4 เรื่อง ดอกสร้อยแสนงาม ตอนที่ 1
1.5 เรื่อง ดอกสร้อยแสนงาม ตอนที่ 2 2.1 เรื่อง ฝนตกแดดออก
2.2 เรื่อง ระบำแสงดาว 2.3 เรื่อง เมฆกับพระจันทร์
2.4 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ ก กก 3.1 เรื่อง ฝนเอย?ทำไมจึงตก
3.2 เรื่อง ท้องเอย..ท้องทุ่ง 3.3 เรื่อง กบกับเสือ
3.4 เรื่อง คำที่ใช้ ไ ใ อัย และประโยคเป็นเหตุเป็นผล 4.1 เรื่อง หมาตัวใหม่กับเงา
4.2 เรื่อง เทวดาปิดถ้ำ 4.3 เรื่อง ช้างรวมพลัง
4.4 เรื่อง สายตา 4.5 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ ก กน
4.6 เรื่อง ราชสีห์กับหนู 5.1 เรื่อง พวกเรารักแม่น้ำ
5.2 เรื่อง น้ำมาจากใหน 5.3 เรื่อง คำที่มีความหมายตรงข้าม และการประสมคำ
5.4 เรื่อง คำที่มีความหมายคล้ายกัน 6.1 เรื่อง ครอบครัวนกเงือก
6.2 เรื่อง นกกาเหว่า 6.3 เรื่อง มาตราแม่ กด
6.4 เรื่อง คำที่มี รร 6.5 เรื่อง เด็กดี
7.1 เรื่อง คุณค่าของกล้วย 7.2 เรื่อง คำคล้องจอง
7.3 เรื่อง เลขไทยและเลขฮินดูอารบิก 7.4 เรื่อง รื่นรสสักวา ตอนที่ 1
7.5 เรื่อง รื่นรสสักวา ตอนที่ 2