Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

บันทึกความร่วมมือโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย)

บันทึกความร่วมมือโครงการ School Check-up

(การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย)

กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, บริษัท SCG logistics และ SCG Home

โดยโรงเรียนดวงวิภา ได้เข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงเรียน ห้องเรียน และห้องประกอบทุกห้อง ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว

“เพราะความปลอดภัยของเด็กๆคือสิ่งสำคัญที่สุด
ด้วยรักและห่วงใย”