Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.4-6 จัดขึ้นที่ โรงเรียนดวงวิภา และค่ายลูกเสือนรสิงห์ฺ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 16-17 กันยายน 2559